• Trafostanica, Virt (okres Komárno)
  Trafostanica, VN prípojka
 • Obchodné centrum Euronics TPD (Zvolen)
  Trafostanica, areálové osvetlenie
 • TESCO (Sládkovičovo)
  Prípojka VN, trafostanica, elektroinštalácie
 • Polyfunkčné objekty - Skybox (Bratislava)
  Elektroinštalácie
 • Polyfunkčný dom (Bratislava)
  Elektroinštalácie
 • Fotovoltaická Elektráreň (Závadka nad Hronom)
  Trafostanica, VN rozvody
 • Bytový dom - Median House (Bratislava)
  NN rozvody, elektroinštalácie, verejné osvetlenie
 • Fotovoltaická elektráreň (Dolní Rožinka)
  VN rozvody
 • Bratislava južné mesto
 • FVE Golesti (Rumunsko)
 • Miloslavov
 • Golfové apartmány (Bernolákovo)
 • Hokejová hala Petržalka (Bratislava)
 • Panorama centrum (Pezinok)

Welcome page

Welcome to the website of our company SPEM Group Ltd., which is devoted to the manufacture and installation of substations, switchgear, cable pits, solar power, the transformer tank. We provide service and customer service, electrical