Kompenzácia účinníka

Statická kompenzácia, rozvádzače typ FT

spočíva v kompenzácii v mieste zdroja jalovej energie, kde nie je premenlivé zaťaženie, ako napr. transformátory VN/NN alebo asynchrónne motory. Rozvádzače FT sú rozdelené do kategórií podľa typu použitého kondenzátora a ladenej tlmivky.. 

 

Kompenzácia s využitím modulárnych blokov CS, CF

zahŕňa odnímateľné modulárne bloky pre vkladanie resp. pre výmenu existujúcich zariadení. Typy blokov sa odlišujú podľa použitých kondenzátororv, spôsobu spínania a použitia ladených tlmiviek.

 

Kompenzácia s mikroprocesorom, typ PCRK, PCRJ

zahŕňa samočinné rozvádzače kompenzácie jalovej energie s mikroprocesorom. Grafický displej na prednom paneli zabezpečuje signalizáciu a monitoring všetkých parametrov ako aj stavu zariadenia regulácie účinníka. 

Typ PCRK je k dispozícii s 5, 7, 8 a 12 výstupmi, je používaný pri spínaní 3-pólovými stýkačmi. 

Typ PCRJ má 8 alebo 12 výstupov pre spínanie pomocou tyristorov.

 

Kompenzačné rozvádzače, typ TL, TLFG

Typ TL415, TL450 s kondenzátormi plnenými živicou, napätím 415, resp. 450 V, spínanie 3-pólovými stýkačmi, výkon 12,5 - 1130 kVAr 

Typ TL440G, TL440G-T s kondenzátormi plnenými dusíkom, napätím 440 V,  spínanie stýkačmi alebo tyristormi, výkon 12,5 - 1200 kVAr. 

Typ TLF480G, TLF480G-T s kondenzátormi plnenými plynným dusíkom,   napätím 480 V, tlmivkami ladenými na 189 Hz (na požiadanie aj iné), spínanie   stýkačmi alebo tyristormi, výkon 50 - 1050 kVAr.