Zdroje UPS

Zdroje UPS

 

Interaktívne zdroje UPS, typ VISION-SMART

prestavujú zdroje UPS vhodné pre ochranu menších zariadení.

Sieťové interaktívne technológie nezaručujú dokonalé sínusové 

napätie, ale priebeh je charakterizovaný pseudo-sínusovou vlnou. 

Vypínací čas je 6-7 ms znamená, že napájanie neprebieha 

bez prerušenia.

V uvedenom čase sa odohráva pripojenie meniča cez batérie. 

Interaktívne UPS sú použiteľné pre menej náročné aplikácie, 

ako je napr. napájanie domácich zariadení (TV, DVD, PC). 

 

 

1/1-fázové online UPS, typ VISION-VISION

sú on-line zdroje s technológiou dvojitej konverzie, bez prerušenia napájania. Sieťová karta SNMP, 

1-fázový vstup/výstup, výkon 1-10 kVA, 50-60 Hz, možnosť konfigurácie paralelne  až 6 jednotiek, alarmové kontakty pre diaľkovú signalizáciu,

EPO (núdzové vypínanie), prvky IGBT, riadenie mikroprocesorom. 

Stabilizácia napätia a frekvencie aj bez vonkajšieho napájania, 

Vhodné pre uspokojenie všetkých typov užívateľov.  

 

1/1-fázové online UPS, typ TELCAB

sú on-line zdroje s technológiou dvojitej konverzie, bez prerušenia napájania. Vyhotovené špeciálne pre napájanie ochrán pomocných obvodov VN/NN. 

TELCAB sú flexibilné a spoľahlivé UPS, vybavené kartami alarm so suchými kontaktmi,  výkon 1 - 6 kVA, zálohovanie 60 alebo 120 minút.

EPO pri zabezpečení energetickej rezervy pre batérie. 

 

3/1-fázové online UPS, typ TRIDUAL-PLUS

 

sú on-line zdroje s technológiou dvojitej konverzie,

bez prerušenia napájania.

3-fázové vstupné/1-fázové výstupné  AC napätie, 50/60 Hz, 

výkon 10 - 40 kVA, možnosť konfigurácie paralelne až 6 jednotiek, 

alarmove kontakty pre diaľkovú signalizáciu, sieťová karta SNMP, EPO. 

LCD displej na prednom paneli, stabilné napätie aj bez prítomnosti 

sieťového napätia. 

 

3/3-fázové online UPS, typ POWER-TRIO

zahŕňajú online UPS so systémom dvojitej konverzie bez prerušenia dodávky elektrickej energie. 3-fázový vstup/výstup, výkon 10 - 400 kVA, 50/60 Hz, účinník blízko hodnoty 1,

možnosť konfigurácie až 10 jednotiek. Viacjazyčný LCD dispoej na prednom paneli. IBGT prvky, možnosť diaľkovej  komunikácie, sieťová karta SNMP, EPO (Emergency Power Off).

Vhodné pre priemyselné procesy, údajové centra, telekomunikačné systémy, elektrické prístroje.  

 

CPSS, LPSS napájacie systémy EPS

 prestavujú celý rad produktov, určených výhradne pre účely núdzového napájania

·         CPSS (Central Power Syply System - Centrálny napájací systém pre núdzové napájanie, výkon je viac ako 1500 W a zálohovaný čas napájania prevyšuje 60 minút.

·         LPSS (Low Power Syply System - Napájací systém pre núdzové napájanie, výkon neprevyšuje 1500 W, zálohovaný čas napájania býva menej ako 60 minút.

 

CPSS, LPSS sú predurčené pre:

*              Bezpečnostné osvetlenie

*              Núdzové (únikové) systémy

*              Požiarne systémy

*              Zabezpečenie údajov

*              Systém odvodu spalín

*              Signalizačné systémy