Elektromerové rozvádzače

 •   Priame meranie
  • Plastové pre rodinné domy
  • Rozvádzače dodávame v prevedení na povrch, do steny, poprípade s pilierom samostatne stojace.
  • Elektrické zapojenie podľa požiadaviek zákazníka (jeden odberateľ, dvaja odberatelia, jednotarif, dvojtarif, ...)
  • Oceľovo-plechové pre bytovú zástavbu a priemysel    
 • Polopriame a nepriame meranie
  • Rozvodnice USM
 • Bytové rozvodnice
 • Rozvádzače MaR
 • Rozvádzače pre „inteligentnú“ inštaláciu