Kompenzačné rozvádzače

sú určené pre kompenzáciu účinníka. Pri konštrukcii týchto rozvádzačov sa používajú kondenzátory s malými stratami, ktoré zaručujú spoľahlivú prevádzku a ekologickú bezpečnosť. Optimálne prispôsobenie odoberanému jalovému výkonu sa vykonáva pomocou regulátora riadeného mikroprocesorom. Rozvádzače môžu byť vybavené filtračnými tlmivkami chrániacimi kondenzátory pred účinkami vyšších harmonických – chránené kompenzačné rozvádzačeZákladné technické kompenzačných rozvádzačov:  

Základné technické kompenzačných rozvádzačov:          

  • menovité napätie do 420V AC
  • krytie IP40/20
  • typ skrine STA, ASTRA, SCHRACK a pod.
  • vyhotovenie skrine s odpínačon resp. bez odpínača
  • výkon do 1600 kVAr