USM - Univerzálna skriňa merania

USkriňové rozvádzače NN, typ USM sú určené pre meranie spotreby elek-trickej energie. Základnú konštrukciu skríň USM tvorí oceľovoplechová alebo plastová skriňa, ktorá je osadená meracou súpravou podľa zvyklosti energetiky v mieste spotreby. Spravidla je skriňa USM osadená montážnym plechom, na ktorom je osadená a zapojená skúšobná svorkovnica ZS1b a istením vývodu pred elektromerom.


Základné technické parametre skríň USM:           

  • menovité napätie do 420V AC
  • menovitý prúd do 25A
  • krytie IP54/20
  • typ skrine : STA, ASTRA, SCHIAVI, SCHRACK a pod.

Štandardný rozmer skrine USM je 500x700x200 mm. V prípade väčšieho počtu meraní je možné použiť väčší rozmer skrine, resp. sa použije viac skríň, kde je inštalovaná jedná meracia súprava. Zapojenie meracej súpravy je závislé na spôsobe merania daného dodávateľa elektrickej energie.