Šachty pre systém podzemných uzlových rozvodov TYP KS

Jednotlivé hotové diely sú vyrobené z vystuženého bezškárového betónu, triedy C35/45. Šachty sú vyrábané v závislosti na požiadavkách triedy odolnosti podľa normy DIN Technical Report 101 (SLW 30, SLW60) UIC71 a ďalšie.

 

Využitie: Uzly energie, telekomunikácií, zásobovania vodou, a ďalšie.

 

K utesneniu priechodov káblov a potrubí ponúkame certifikované tesniace systémy.

 

Inštalácia a a montáž vybavenia sa vykonáva na základe predchádzajúceho plánovania so zákazníkom v továrni.