Profil spoločnosti

Spoločnosť SPEMA group s.r.o. vznikla vo februári 2009. S cieľom zabezpečovať lepšie služby pre zákazníkov sme v roku 2014 vytvorili spoločnosť SPEMA mont s,r,o, Od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu zabezpečujeme komplexné služby v oblasti silnoprúdových elektrických rozvodov pre všetky druhy stavieb. Špecializuje sa na ucelené riešenia všetkých fáz realizácie výstavby, od vypracovania projektovej dokumentácie, inžinieringu, dodávky elektroinštalačných materiálov, zemných a elektromontážnych prác až po odborné prehliadky, skúšky, merania a atestácie potrebné ku kolaudácii. Základnou filozofiou spoločnosti je snaha o uspokojenie potrieb každého klienta. Firma pristupuje ku každému s maximálnou pozornosťou a snahou, či už ide o drobný nákup či montáž, alebo o kompletné zariadenie administratívnej budovy alebo priemyselného areálu. Dôkazom úspešného pôsobenia firmy na trhu je to, že sa v priebehu dvoch rokov dokázala presadiť v tvrdom konkurenčnom boji, vybudovať si na trhu práce silné postavenie a dostať sa do povedomia širokého spektra zákazníkov. Ponúkané služby a sortiment je skutočne široký a každý si v ňom môže vybrať. Spoločnosť dokáže uspokojiť vysoké nároky zákazníkov z radov vrcholového aj stredného manažmentu. Celkovým zámerom je dodávka elektroinštalácií na kľúč. V prípade záujmu spoločnosť poskytne o ponúkaných službách aj podrobnejšie informácie formou osobného stretnutia.

Spoločnost sa zaoberá nasledovnými činnosťami:

 • montáž VN rozvodov, VN zariadení a trafostaníc
 • vnútorné a vonkajšie silnoprúdové NN rozvody, prípojky NN
 • výroba rozvádzačov
 • predaj elektroinštalačného materiálu
 • montáž bleskozvodových zariadení
 • projektovanie elektrických zariadení
 • poradenská činnosť v elektroenergetike
 • zemné práce, stavebné a výkopové práce
 • inžinierska činnosť
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • montáž svietidiel do interiéru
 • vonkajšie osvetlenie
 • montáž a programovanie inteligentných elektroinštalačných systémov
 • montáž slaboprúdových rozvodov

 

Kontraktácia obchodných zákaziek, ich plánovanie a riadenie je v súčasnosti organizačne plne rozvinuté.

SPEMA mont s.r.o. má pre hore uvedené činnosti k dispozícii skúsený tím vlastných zamestnancov, vlastné výrobné prostriedky a spolupracuje s renomovanými dodávateľmi.

 

Sídlo firmy sa rozprestiera na cca 4000 m2 plochy, na ktorej sa nachádza administratívno-výrobný objekt, skladové a parkovací plochy, čo poskytuje dostatočný potenciál pre splnenie náročných požiadaviek zákazníkov a pre jej ďalší úspešný rozvoj.