REFERENCIE


Trafostanice

 1. Fotovoltaická elektráreň Závadka nad Hhronom                               
 2. Fotovoltaická elektráreň Jovice                         
 3. Hotel ABBA Bratislava        
 4. Fotovoltaická elektráreň Martovce           
 5. Fotovoltaická elektráreň Želiezovce                                             
 6. TPD Zvolen                                              
 7. Fotovoltaická elektráreň Golesti, Rumunsko
 8. Business center, Štefánikova 13-15, Bratislava
 9. Bioplynová stanica, Krnča
 10. Fotovoltaická elektráreň Moldoveni, Rumunsko
 11. Trafostanice GBU 2000, Rumunsko
 12. TESCO Kúty
 13. Rovinka
 14. TS CCN Beluša
 15. TS ČOV Trenčín
 16. TS ČOV Ilava
 17. TS Kovalov
 18. TS Kordservice SK Plus Senica
 19. TS Čapájevova, Bratislava
 20. TS Zimný štadión Krásno nad Kysucou
 21. TS Kameňolom Trstín
 22. TS PLEURAN Lehnice
 23. TS LIDL Tvrdošín
 24. TS+VN prípojka ČOV Čierny Balog
 25. TS KELLER Šamorín
 26. TS Rybochov Častá
 27. TS LOKO TRANS Šurany
 28. VN DPMB Depo Jurajov Dvor, Bratislava
 29. TS LIDL Poprad
 30. TS Hotel Damian Jasná
 31. TS Zimný štadión Pezinok
 32. TS LIDL II Liptovský Mikuláš
 33. TS BOGE Trnava
 34. BORY HOME prípojka
 35. TS a VN prípojka ALAS Červeník
 36. TSB 630 a VN prípojka - FNsP Žilina
 37. TS a VN - NEOPROT Bratislava
 38. Prekládka VN - ALAS Okoč
 39. 2x TS Rovinka - D4R7
 40. TS Klingerka Bratislava
 41. TS a VN - ALAS Pusté Úľany
 42. TS a VN - ČOV Krásno nad Kysucou
 43. TS a VN Klátovské rameno
 44. TS Detenčný ústav Hronovce

Rozvádzače

 1. Medicora Bratislava        
 2. Transformovňa Horná ždaňa, Stupava        
 3. Reštaurácia LeBlon, EUROVEA Bratislava        
 4. Fakultná nemocnica Nové Zámky        
 5. Logistické centrum Senec              
 6. Bytový dom RETRO, Bratislava        
 7. Plynová kotolňa, Bratislava-Vrakuňa        
 8. Rozvodňa 400kV, Medzibrod        
 9. HVB, Jánošíkova ul., Malacky                           
 10. CTZ Bratislava - Východ             
 11. Slovnaft Bratislava
 12. Internát Družba Bratislava
 13. Bytový dom, Nejedlého, Bratislava
 14. Deichmann Bratislava
 15. Bratislava - Južné mesto
 16. Villa Cosmopolitan, Bratislava, Karlova Ves
 17. EBEN Nové centrum, Galváviho ul. Bratislava
 18. BD Grosslingova 50, Bratislava
 19. CCN group,Beluša
 20. Technická Univerzita, Žilina
 21. FLEXI Hala, Bratislava
 22. BD Gagarinová, Bratislava
 23. Rozvádzače NN pre EATON - Senec-Logistická hala, Mlynica, Lozorno, Sládkovičovo, Kaufland-Bratislava, Justičný Palác
 24. Rozvádzače NN pre DAPE - nadstavba BD Račianska, Bratislava
 25. Rozvádzače NN Maxxel
 26. Rozvádzače NN HAGARD HAL
 27. Rozvádzače NN IMPA Bratislava, a.s.
 28. Rozvádzače VEREX-ELTO, a.s.
 29. Rozvádzače NN - EATON Electric, s.r.o.

Elektroinštalácie

 1. Hotelovo-administratívny komplex, Radlinského 27, Bratislava       
 2. INTSITCEN, Kutuzovova ul., Bratislava       
 3. Polyfunkčný dom, Skalná, Bratislava    
 4. Bytový dom Median House, Geologická, Bratislava              
 5. Polyfunkčný dom, Pajštúnska, Bratislava        
 6. Tesco Sládkovičovo
 7. HIPO aréna Šamoín
 8. Panoramacentrum, Pezinok
 9. Stredisko údržby dialnic, Banská Bystrica
 10. Polyfunkčný dom, Pajštúnska, Bratislava
 11. Dom sociálnych služieb, Vrútky
 12. Hokejová hala Petržalka 
 13. Golfové apartmány, Bernolákovo 
 14. Nadstavba a prístavba AB Štefánikova 13 a 15, Bratislava
 15. HIPO Aréna Šamorín
 16. ČSPH Vajnory
 17. Polyfunkčný dom Ružinovská ulica Bratislava
 18. Výrobná hala CCN GROUP Beluša
 19. Výrobná hala "F" Slovaktual Pravenec
 20. FVE Malé Dvorníky
 21. Polyfunkčný objekt Tatra Residence 2
 22. Plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petrźalka
 23. Osvetlenie sochy koňa, HIPO Aréna, Šamorín   
 24. Budova A,B,C, Žilinská univerzita, Žilina
 25. FLEXI Hala, Bratislava
 26. FVE VW Bratislava
 27. Polyfunkčný objekt Tatra Residence 3
 28. BD Zuckermandel, Bratislava
 29. Výrobná a baliaca hala, Starovice
 30. PO PERLA Ružínova, Bratislava
 31. PO Panenská 32, Bratislava
 32. Hotel Kolchúry, Bešeňová
 33. Sklad WURTH, Bratislava
 34. Betonáreň Polianky
 35. BD2 Malé Krasňany, Bratislava
 36. BD3 Malé Krasňany, Bratislava
 37. BD4 Malé Krasňany, Bratislava
 38. IMPA Bratislava
 39. UNIBA - FTVŠ
 40. ELI Drotárska, Bratislava
 41. Zimný štadión Pezinok
 42. OC Martin
 43. Zdravotné stredisko Vrakuňa
 44. 3x RD Koliba
 45. RTVS rekonštrukcia
 46. TWIN CITY MaR
 47. Klingerka ZS
 48. Prípojka NN Podpriehradná ul. Bratislava
 49. AVIDOL - obytný súbor
 50. ALAS - elektromontáže
 51. Práce na NFŠ Bratislava
 52. Prípojka NN -Vydrica Bratislava
 53. FVE Jovice 1
 54. ČOV Tornaľa
 55. Staveniskový rozvod Klingerka
 56. Gašparík - mäsovýroba Trnava
 57. Tesco - Petržalka
 58.  SUSCCH - B. Bystrica
 59.  ARBORIA Trnava
 60.  NsP Brezno
 61.  EURONEX - B. Bystrica
 62.  YES Visage - Bezručova Bratislava
 63.  Hangáre - Letisko M.R. Štefánika Bratislava
 64.  NsP Nitra
 65.  VO Trenčianska Bratislava
 66.  Selfstorage - Bratislava
 67.  Heliport - UNB
 68.  Urban Residence - Bratislava
 69.  Rekonštrukcia objektu na severných hradbách - Bratislavsky hrad
 70.  Rozvody NN a VO - Detenčný ústav Hronovce