Pokyny

Na obsluhu, údržbu a uvedenie do prevádzky slúži priložený návod na obsluhu a údržbu s ktorým sa musia oboznámiť osoby vykonávajúce obsluhu. Opravy, čistenia a iné práce vo vnútri rozvádzača je dovolené vykonávať len v stave bez napätia. Rozvádzač môžu obsluhovať poučené osoby s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z. MPaSV. Údržba rozvádzača NN spočíva v údržbe  jednotlivých prístrojov (prívodný istič, stav kontaktov, spojov, poistiek) a riadi sa konkrétnymi predpismi výrobcov.  U poistkových líšt treba skontrolovať stav kontaktov  a správne zasunutie vložiek. Dozor, obsluhu a práce spojené z údržbou rozvádzača môžu vykonávať iba pracovníci tým poverení v súlade s ustanoveniami STN EN 60 439-1.  

Rozvádzače NN pre transformátorové stanice (typizované zostavy, poprípade špeciálne na základe dodanej výkresovej dokumentácie.) Hlavné rozvádzače určené na napájanie budov, priemyselných objektov, ... Rozpájacie a istiace skrine (SR, RIS, PRIS, SPP, ...)

Výroba rozvádzačov

Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou rozvádzačov všetkých typov na základe dodanej projektovej dokumentácie. Využívame komponenty všetkých renomovaných výrobcov (EATON, Schneider Electric, OEZ Letohrad, ABB, LEGRAND, SCHRACK, TRACON, Weidmuller, SIEMENS, ...) Komponenty osádzame do kvalitných rozvodníc s trvanlivou povrchovou úpravou (EATON, RITTAL, SCHRACK, SAREL, ...). V prípade požiadavky vieme poskytnúť aj nami vyrábané rozvodnice atypických rozmerov a konštrukcií. Radi Vám zdarma vypracujeme cenovú ponuku podľa Vašich požiadaviek.

 • Rozvádzače NN pre transformátorové stanice (typizované zostavy, poprípade atypy na základe dodanej výkresovej dokumentácie.)
  •   Rozvádzače pre TS stanice s vnútorným ovládaním
  •   Rozvádzače pre TS stanice s vonkajším ovládaním
  •   Rozvádzače pre vstavané TS
 • Hlavné rozvádzače určené na napájanie budov, priemyselných objektov, ...
 • Rozpájacie a istiace skrine (SR, RIS, PRIS, SPP, ...)
 • Elektromerové rozvádzače
  • Priame meranie
   • Plastové pre rodinné domy
    • Rozvádzače dodávame v prevedení na povrch, do steny, poprípade s pilierom samostatne stojace. Elektrické zapojenie podľa požiadaviek zákazníka (jeden odberateľ, dvaja odberatelia, jednotarif, dvojtarif, ...)
   • Oceľovo-plechové pre bytovú zástavbu a priemysel
  • Polopriame a nepriame meranie
   • Rozvodnice USM
 • Bytové rozvodnice
 • Rozvádzače MaR
 • Rozvádzače pre „inteligentnú“ inštaláciu