Služby zákazníkom

  • predaj elektroinštalačného materiálu (káble, spínače, zásuvky, ističe ...)
  • projektové práce (prípojky, trafostanice, bleskozvody, občianske stavby, priemyselné objekty ...)
  • inžinierska činnosť (súhlasné stanoviská distribučných spoločností, rozkopávky ...) 
  • poradenstvo v energetike
  • servisná činnosť v rozsahu predmetov činnosti spoločnosti
  • výkopové a búracie práce
  • gravírovanie
  • predaj svietidiel
  • odborné prehliadky a skúšky el. zariadení (revízie)