English
Deutsch

Obchodná činnosť

 

Nosnou činnosťou spoločnosti je výroba dodávka transformátorých staníc, výroba rozvádzačov NN, zabezpečenie projektovej dokumentácie a vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických inšzalácii.

Spoločnosť SPeMA mont s.r.o. zabezpečuje popri výrobnej a montážnej činnosti aj obchodnu činnosť, obsahom ktorej sú hlavne tieto oblasti :

 

-          Kompenzácia účinníka

-          AC/DC napájacie zdroje

-          Zdroje UPS

-          Stabilizátory napätia AC