Servisná služba

Všetky druhy opráv v rozsahu činnosti spoločnosti zabezpečuje servisné oddelenie fy. SPEMA group s.r.o..Na dodávané rozvádzače  je poskytovaná základná garancia bezplatnej opravy 24 mesiacov od prebrania objednávateľom.  Záruka bezporuchovosti neplatí pre poškodenia  a poškodenia, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou v rozpore s predpismi a návodmi na obsluhu a údržbu u predmetných zariadení.

Non-stop Servis: +421 2 45 64 98 30, +421 905 432 025