Olejové vane

Olejové prefabrikované jamy Scheidt sú vyrobené v súlade s "Všeobecným stavebným povolením Z-74.2-41" a môžu sa použiť aj pre zachytávanie a ukladanie vody a znečisťujúcich kvapalín. Spoločnosť Scheidt je oficiálne uznaná v súlade §19 I WHG (ochrana vodných zdrojov). Olejové vane sa používajú ako záchytné vane pre odkvapkávanie oleja transformátorov, ako aj bariéra pri šírení ohňa resp. zvuku pre vonkajších transformátorov.

Stavenisko

Celá zostava nevyžaduje základy, ukladá sa na zhutnené 15 cm vysoké štrkové lôžko vodorovne rozvrstvené, na nezvetralej podkladovej zemine s minimálnou nosnosťou 250 kN/m2

Nosná konštrukcia pod transformátor

Nosníky pod transformátor sú tvorené dvoma železobetónovými prvkami dimenzovanými na hmotnosť transformátora, ktorých súčasťou sú železničné koľajnice. Medzi koľajnicami na zadnej stene je umiestnená kladka na ťahanie transformátora. Celá hmotnosť transformátora je tak rozložená na teleso nádrže. Na objednávku je možné previesť oceľové v ohni pozinkované nosníky.

Krycia konštrukcia

Skladá sa z troch častí:

  • Manipulačné betónové chodníky alebo v ohni pozinkované mrežové rošty 
  • Štrkový zhášací zásyp o výške 300 mm, uložený na v ohni pozinkované mrežové rošty
  • Vrapovaný oceľový poklop 800 x 800 mm v ohni pozinkovaný, alebo liatinové vyhotovenie s integrovanou stenou

Základná charakteristika

Dokonalá tesnosť proti úniku oleja a vody výrobná stabilita vďaka spojeniu armatúrami cez rohy a monolitickému princípu betonáže hĺbka nádrží je voliteľná podľa množstva zrážok danej oblasti zostavou z viac buniek je možné vybudovať stanovište aj pre najväčšie transformátory 
súčasť dodávky je aj dodávka požiarnych medzistien možnosť vybaviť nádrž gravitačnými separátormi zrážok a uniknutého oleja