Certifikáty SPEMA mont s.r.o.

Certifikát ISO 9001 Slovensky
Oprávnenie TI SR na S,O,R,M,v rozsahu E1,A,B
Oprávnenie TI SR na O,OU,R,M,v rozsahu E1,A,B,C6
Oprávnenie TI SR na P, v rozsahu E1,A,B
Oprávnenie DU na vykonávanie určených činností